STRATÉGIAI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE   1066 Budapest, Teréz krt. 38.   +36 1 438 0836   stratosz@stratosz.hu   http://www.stratosz.hu
NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG ILO (International Labour Organisation) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet A   STRATOSZ   már   több   éve   bekapcsolódott   a   Nemzetközi   Munkaügyi   Szervezet   munkájába,   ahol   alapvetően   a   munka   világával   kapcsolatos   kérdések megoldásához lehet nemzetközi háttértámogatást kapni. Az   ILO-t,   azaz   a   Nemzetközi   Munkaügyi   Szervezetet   (International   Labour   Organisation)   1919-ben   alapították,   1946-ban   az   ENSZ   első   specializált ügynöksége   lett.   Az   ILO   az   egyetlen   háromoldalú   ENSZ-ügynökség,   amely   közös   asztalhoz   tereli   a   kormányok,   a   munkaadók   és   a   munkavállalók képviselőit, hogy közösen alakítsák politikákat és a programokat. Az   ILO   a   világ   munkaügyi   és   szociális   tárgyalásainak   nemzetközi   fóruma.   Nemzetközi   irányvonalak   és   programok   kidolgozásával   foglalkozik,   az   alapvető emberi   jogok   védelmében,   az   életkörülmények   javítása   és   a   foglalkoztatottság   növelése   érdekében.   A   világszervezetek   között   egyedülálló   abban,   hogy   a munkaadók    és    munkavállalók    képviselői    -    a    gazdaság    szociális    partnerei-    egyenlő    hangot    kapnak    a    kormányokkal    a    politikák    és    programok formálásában. Az ILO a következő területeket emelte ki hangsúlyosan: •   a munkaegészséggel- és biztonsággal kapcsolatos szabályozások erősítése, •   az egyenlő esélyek érvényesülésének előmozdítása, •   a társadalmi kirekesztés elleni harc, valamint •   a munkahelyen az emberi méltóság megőrzését szolgáló intézkedések érvényesülésének elősegítése. Az   ILO   az   a   globális   testület,   amely   felelős   a   nemzetközi   munkaügyi   szabályok   felsorakoztatásáért   és   átlátásáért.   A   tagországaival   együtt   dolgozva   az ILO igyekszik biztosítani, hogy a munkaügyi szabályokat úgy elméletben, mint gyakorlatban betartsák. A   magyar   kormány   részt   vesz   az   ILO   éves   konferenciáin   Genfben,   ahol   a   saját   költségvetése   terhére   biztosítja   a   legreprezentatívabb   munkaadói   és munkavállalói szervezeteinek megfelelő, arányos részvételét a delegációban. A STRATOSZ szakértői folyamatosan részt vesznek ezeken a konferenciákon, melyek évente kerülnek megrendezésre.
“Versenyképes közszolgálat”
STRATOSZ Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége