,
SZERVEZET BEMUTATÁSA - A STRATOSZ bemutatása

STRATOSZ
VERSENYKÉPES
KÖZSZOLGÁLAT!

STRATÉGIAI és KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGOK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

1066 Budapest Teréz krt. 38.
Tel: 4380-836, Fax: 326-0315

 

„A közszolgálat területén működő intézetek és vállalatok munkájának minősége és hatékonysága alapvetően befolyásolja az egész gazdaság működését, a versenyszféra sikerét, az emberek életét. „ CEEP

Kedvezményezett neve:Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége
Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0044
Projekt címe: "Kapacitásfejlesztés a "STRATOSZ-nál"
Szerződött támogatás összege: 49.820.000 Ft.
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalmának bemutatása: A STRATOSZ célja a projekt során kapacitásának megerősítése képzéssel, kompetenciafejlesztéssel, valamint az európai közszolgáltatási érdekképviseleti struktúra tanulmányozása.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. 06.30.


BEMUTATKOZÁS


A STRATOSZ Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége néven 1994-ben alakult meg, mint a stratégiai jelentőségű és közszolgáltató vállalatok (távközlés, közúti és vasúti közlekedés, energia, vízgazdálkodás, média, stb.) országos gazdasági érdekképviselete.

A STRATOSZ létrehozását az tette időszerűvé és szükségessé, hogy az ország gazdasági életében meghatározó szerepet játszó vállalatok nem rendelkeztek megfelelő képviselettel az akkor működő Érdekegyeztető Tanácsban. A STRATOSZ megalakulásának társadalmi körülményei miatt országos hatáskörű szövetségként jött létre.
A Szövetség számos kisebb vállalat mellett szervezetébe tömörítve a legnagyobb magyar vállalatokat, gyakorlatilag az infrastruktúrát képviselő egyik legerősebb munkaadói szövetség lett.

A Szövetség korán megkezdte nemzetközi kapcsolatainak kiépítését, mindenekelőtt a CEEP-vel, a közszolgáltató vállalatok európai szintű, nemzetközi szövetségével, amelynek hamarosan tagja lett, megelőzve ezzel minden jelölt ország munkaadói szövetséget. Ez az együttműködés immáron 18 éve tart és a STRATOSZ komoly hangsúlyt fektet a nemzetközi tevékenységének kiterjesztésére.

A STRATOSZ életében jelentős változást hozott az 1999-es év, amikor a kormány átalakította az Érdekegyeztető Tanácsot, létrehozta az Országos Munkaügyi Tanácsot, amelynek teljes jogú tagjává vált a STRATOSZ. A STRATOSZ aktív kezdeményezései és jelentős potenciálja által hamarosan elismert tényező lett az OMT-ben. A STRATOSZ az érdekegyeztetés teljes jogú tagjává válása óta rendszeresen részt vesz és sok tekintetben kezdeményező szerepet vállal nem csak a munkaadói oldal, hanem a szakbizottságok munkájában is.

1999-ben a STRATOSZ Közgyűlése új, modern Alapszabályt fogadott el és új alapokra helyezte a szervezet belső működési rendjét is, melynek lényege az érdekegyeztetés mellett a tagvállalatok munkájának közvetlen, aktív támogatása.

A STRATOSZ jelenleg tagja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak, valamint a Nemzeti ILO Tanácsnak is. Így megkerülhetetlen tényezője lett a magyar nemzeti társadalmi párbeszédnek.


A STRATOSZ, az ország legfiatalabb, de tagvállalatinak jelentősége és gazdasági súlya alapján egyik legjelentősebb munkaadói szövetsége.


 

A STRATOSZ VÍZIÓJA, KÜLDETÉSE, TÖREKVÉSEI

 • A STRATOSZ meggyőződéssel vallja, hogy a szövetségbe tömörült közszolgáltató vállalatok és intézmények szervezett együttműködéssel olyan erőt képviselnek, mely országos szintű döntések esetén megkerülhetetlen tényezője a magyar gazdaságnak.

 • A STRATOSZ megtisztelő küldetésének tartja, hogy magas színvonalon irányítsa, szervezze a közszolgáltatásban működő, vállalatok és intézmények hazai és nemzetközi érdekegyeztető, érdekvédő tevékenységét.

 • A STRATOSZ arra törekszik, hogy aktív, kezdeményező szerepet töltsön be a hazai és a nemzetközi Társadalmi Párbeszéd fórumaiban.

 • A STRATOSZ arra törekszik, hogy összekötő kapocs legyen a tagvállalatai, a kormányzati és a munkavállalói szervezetek között.A STRATOSZ SZERVEZETE TERÜLETEIA STRATOSZ-nak jelenleg most már 20 tagja van, köztük a legnagyobb közmű vállalatok: Volán központok, Magyar Posta, MÁV csoport, vízközművek, Hungarocontrol. Folyamatban vannak a tárgyalások további közművállalatok bevonására.

A szervezet élén 5 tagú elnökség áll, melynek tagjai Pelcz Gábor Elnök úr, az ÉMKK Zrt. vezérigazgatója, Tóth Andor Nándor Társelnök úr, a Volán Egyesülés vezérigazgatója, Szepessy Kornél Társelnök úr, a HungaroControl Zrt. vezérigazgatója dr. Tari István az MNV Zrt. portfolió igazgatója, Papp László úr az ÉNYKK Zrt. vezérigazgatója.

Az Elnökség legutóbbi ülésén, melyet az ÉMKK Zrt debreceni telephelyén tartott új stratégiát fogadott el, melynek fő célja a kormányzattal való együttműködés mélyítése, illetve a nemzetközi tevékenység szélesítése.

 

A STRATOSZ FŐBB HAZAI KAPCSOLATAI, TEVÉKENYSÉGEI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI

FŐBB HAZAI KAPCSOLATOK
A STRATOSZ hazai kapcsolataiban arra törekszik, hogy aktív, kezdeményező szerepet töltsön be a Társadalmi Párbeszéd és az érdekegyeztetés minél több fórumában, és összekötő kapocs legyen a tagvállalatai, a kormányzati és a civil szféra szervezetei és intézményei között. A STRATOSZ hazai kapcsolataiban az alábbi szervezetekkel kialakított kapcsolatait tekinti kiemelten fontosnak:

 • GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS TANÁCS
 • PARLAMENTI SZAKBIZOTTSÁGOKFŐBB TEVÉKENYSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

 • A közszolgálat területén működő intézetek és gazdálkodó szervezetek érdekeinek összehangolása, és azok következetés hirdetése, képviselete a hazai és nemzetközi fórumokon,
 • A közszolgálatot érintő legfontosabb információk alapján tájékoztató anyagok készítése és előadások szervezése a tagvállatok számára,
 • A tagvállalatok segítése az Információs Társadalom, az EU integráció, és a globalizáció várható vállalati hatásaira történő felkészülésben,
 • A tagvállalatok segítése hazai és nemzetközi kapcsolataik építésében és hasznosításában,
 • Vezetői és szakértői találkozok szervezése,A STRATOSZ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

A STRATOSZ tagvállalatainak többsége mindennapi gazdasági tevékenységében (út, vízhálózat, távközlés, személy- és teherszállítás, stb.) rendszeres nemzetközi együttműködést tart fenn, ami az Európai Integráció során tovább bővül.

A STRATOSZ kiemelt feladatának tekinti, hogy érdekegyeztető és érdekképviseleti tevékenységét nemzetközi kapcsolataiban egyre magasabb szinten lássa el, ezért lehetőségeihez mérten minél több nemzetközi érdekegyeztetési fórum munkájába kíván bekapcsolódni.


A STRATOSZ jelenlegi főbb nemzetközi kapcsolatai:

A) A STRATOSZ kapcsolata a CEEP-vel
A CEEP egyre több önkormányzati szövetséget von be munkájába.


B) ILO (International Labour Organisation)
A STRATOSZ, mint megfigyelő már több éve bekapcsolódott a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet munkájába, ahol alapvetően a munka világával kapcsolatos kérdések megoldásához lehet nemzetközi háttértámogatást kapni.

A STRATOSZ az utóbbi évben több ILO tanácskozáson vett részt, ahol elsősorban nemzetközi kapcsolatainak építését tekintette célnak.
C)  A  STRATOSZ igyekszik szoros kapcsolatot kialakítani az EU tagországok szociális partnereivel.A STRATOSZ nemzetközi tevékenységének főbb területei

 • A STRATOSZ rendszeresen előadásokat tart a nemzetközi szervezetek rendezvényein abból a célból, hogy tagvállalatainak érdekeit nemzetközi szinten is megismertesse, és azokhoz támogatást szerezzen.
 • A STRATOSZ rendszeresen bekapcsolódik a nemzetközi szervezetek által készített előterjesztések, nyilatkozatok és más anyagok véleményezésébe abból a célból, hogy ezek által is új ismereteket szerezzen.
 • A STRATOSZ képviselői különböző alkalmi és tartós tisztségeket vállalnak a nemzetközi szervezetek rendezvényein, hogy ez által is információkat adjon és kapjon.

 A STRATOSZ, fiatal, fejlődés-orientált, nyitott munkaadói szövetség, mely várja minden közszolgáltatást nyújtó intézmény és gazdálkodó szervezet csatlakozását.

 

vissza az lap tetejére

vissza az előző lapra

 

stratosz@mail.datanet.hu | Minden jog fenntartva © 2003